Albany RR392

En af Albany RR392's særlige egenskaber er udover høj vindbestandighed den lange levetid. En robust industristandard med et attraktivt pris-ydelsesforhold. Da varme- og energitab minimeres af hurtig åbning og lukning, er denne port særligt velegnet til rum- og klimaopdeling, som yderport for at undgå træk samt i stærkt trafikerede transportsluser.

Porten kan som tilvalg forsynes med afbøjningsmekanik. Den er forsynet med automatisk åbning efter frikobling af bremsen takket være indbyggede kontravægte.

Drevposition

Motoren kan valgfrit placeres i højre eller venstre side.

Motorinddækning

Levering uden inddækning.
Tilvalg: Motorhætte af kunststof.

Henvisning: Ved porte med en højde < 2,5 m kræves der en inddækning for at efterleve kravene i standarden EN 13241-1.

Kædedrev

I tilfælde af trange sidepladsforhold kan der som tilvalg anvendes et kædedrev. Det monteres foran sidestøtten.

Portstyring

Alt efter den ønskede åbnehastighed, spændingsforsyning og krav til impulsgiveren til aktivering af porten står der to styringsvarianter til rådighed. Den pladsbesparende styring MCC er placeret under motoren.

Betjeningsenhed

Betjeningsenheden er monteret i en lille kabinetenhed på sidekarmen. Omfattende diagnoser og fejlmeldinger kan aflæses på det grafiske display med det komfortable folietastatur.

Afbøjningsmekanik

Porten kan som tilvalg forsynes med afbøjningsmekanik. I tilfælde af påkørsel afbøjes afslutningsprofilen, og en sensor stopper porten. Derefter kan tilbagestillingen uden problemer foretages manuelt.

Sikkerhedsanordninger

Porten omfatter en elektrisk sikkerhedskontaktliste. Derudover hindrer en stationær fotocelle lukning af porten, så længe der befinder sig genstande eller personer på lukkeniveauet.

Topinddækning

Levering uden inddækning af rulleakslen. Som tilvalg står der en variant af kantede stålprofiler til rådighed.

Henvisning: Ved porte med en højde < 2,5 m kræves der en inddækning for at efterleve kravene i standarden EN 13241-1.

Overflademateriale

Sidekarme af forzinkede stålprofiler.

Farve

Udover grundfarven blå findes der et stort antal farveoptioner til portbladets forstærkningsbånd.

Portblad

Som standard leveres porten med et blad af PVC med blå forstærkningsbånd. Alternativt kan der anvendes robuste RollTex® blade. 

Hvis det robuste RollTex® blad anvendes, kan det for at sikre bedre udsyn være udført med ruder.

Afslutningsprofil

Afslutningsprofilen er af aluminium. For at opnå en bedre tætning, f.eks. i tilfælde af ujævne gulve, kan afslutningsprofilen udstyres med en forlænget tætningslæbe.

Impulsgivere

Tilpasninger til individuelle funktionskrav opnås ved hjælp af ekstra sikkerhedsanordninger, såsom infrarøde- eller radarbevægelsessensorer, samt en lang række industrielle impulsgivere (kontakt, induktionssløjfer, radiosender osv.). Vi tilbyder rådgivning og skræddersyet konfiguration.

Return on Investment (ROI) beregner

Beregn rentabiliteten af din investering, for at undersøge, hvor lang tid, det tager at amortisere omkostningerne forbundet med anskaffelsen af et Albany-produkt.

ROI beregn!

Download

Til produktoversigt

Din lokale kontaktperson

View list